Bag enhver forening står en bestyrelsen. Blåvandshuk Idrætscenter har en meget aktiv bestyrelse på 11 medlemmer samt en dygtig støtteforening. 

Læs mere nedenstående

BLAAVANDSHUK IC

Henrik Slot

Formand
Henrik@sportspark.dk

Chanette Plauborg

Næstformand

Henrik Larsen

Økonomi

Henrik Knudsen

Medlem - SIV

Hanne Thuesen

Medlem

Frands Hansen

Byggeudvalgsformand

Søren Salling

Medlem

Hans Peter Andersen

Medlem

Klaus Thorup Thomsen

Medlem - sekretær

Michael Tonnesen

Medlem

Carsten Harborg

Medlem

Anja Pedersen

Suppleant

Tina Hansen

Suppleant

Æresmedlemmer

Følgende personer er udpeget som æresmedlemmer:

Svend Poulsen

Knud Wolgast

Kr. Hansen

Læs mere nedenstående

Knud Wolgast

Knud Wolgast.

f.d. 14.01.1941.

Virke i Blåvandshuk Idrætscenter:

Oprettet som selvejende institution i 1972.

1975: 1.2. Indvielse af svømmehal.

          1.9. Idrætshal ibrugtages.

1976: Officiel indvielse.

1977 til 1979. Turistkontor.

1980: Tennisbaner.

1985: Vandrutchebane.

1989: Motionscenter.

1997: Idrætshal 2.

2002: Pyramiden.

2004: Sundhedscenter- Blåvandshuk Fysioterapi- Nyt Fitnesscenter.

2005: Overdækning af vandrutchebanen.


Den gamle hal:             

1942:  Start af byggeri

1943:  Indvielse.

1972. Overdraget til kommunen.

1978/79. Renoveret og overdraget til Blåvandhuk Idrætscenter.

Knud har gennem alle årene været med i ovennævnte ”projekter”, idet Knud startede i byggeudvalget  og ved den stiftende generalforsamling den 30. juni 1972 blev jeg valgt som formand for bestyrelsen. Dette job havde Knud til generalforsamlingen 16. marts 2006.

Det største projekt i formandsperioden er helt sikkert indvielsen ” af badelandet” den 5. juni 2005 og reception herunder afsløring af skulpturen lavet af Jørgen Glud, Rødkærsbro.

Skulpturen er placeret umiddelbart foran hovedindgangen til BIC.

 

Modtog i år 2000 idrætscentrets vandrepokal.

Blev i januar  2001 månedens sportsnavn – valgt af Jydske Vestkysten og Sydbank.

Blev i november 2001 udnævnt til ridder af Dannebrogordenen.

Udnævnt til æresmedlem af Blåvandshuk Idrætscenter den 10. oktober 2006.

Kr. Hansen

Bestyrelsen for Blåvandshuk Idrætscenter har udnævnt en af grundlæggerne Kristian Hansen til nyt æresmedlem.  

Kristian Hansen var med til at grundlægge Blåvandshuk Idrætscenter i begyndelsen af 1970’erne og blev naturligt valgt ind i den første bestyrelse på den stiftende generalforsamling 30. juni 1972. Siden har han siddet i bestyrelsen med undtagelse af perioden 1989-95 enten som folkevalgt medlem eller som Blåvandshuk Kommunes repræsentant.

-Gennem 40 år har han ydet en mega indsats for og i Blåvandshuk Idrætscenter, oplyser formanden for BIC Henrik Slot Hansen.

-I de seneste 10 år har der været store forandringer med kommunesammenlægningens positive og negative sider. Det er forandringer, som Kristian har kæmpet for og imod i BIC’s ånd, og han har dermed været en uvurderlig hjælp for sporten i hele Oksbøl og den gamle Blåvandshuk Kommune. Han har også kæmpet og brugt sin politiske viden til at medvirke til en fair harmonisering af idrætsanlæg i hele kommunen og til at få paraplyorganisationen for idrætsanlæg op at stå og fungere.
 

Kristian Hansen har altid haft et skarpt økonomisk øje i arbejdet med BIC og bl.a. dens regnskaber og har aldrig været bange for at sætte spørgsmålstegn ved ting, som lige skulle vendes en ekstra gang. Han er også en person med drømme og visioner på BIC’s vegne og var ikke sen til at gribe chancen med et større samarbejde med RAGU-KU i foråret 2011, da chancen bød sig, slutter Henrik Slot Hansen.

BIC`S VENNER

Calle Tøtrup

Formand

Mail: calletoetrup@hotmail.com

Jens O. Larsen

Medlem - Økonomi

Lars Sørensen

Medlem

Lisbet Mølleskov

Medlem - Sekretær

Erling Tobiasen

Medlem

Allan Jespersen

Suppleant

Søren Salling

SpB repræsentant

Bliv medlem af BIC`s venner
Som medlem af BIC`s venner har adgang og stemmeret til Blåvandshuk Idrætscenter`s generalforsamling.

Derudover støtter du BIC`s venner, som er centrets støtteforening og som bidrager til udvikling af centret og husets foreninger.

Medlemsskab koster Kr. 100,00 pr. år.

Bliv medlem ved at sende en mail til foreningens formand Søren Salling på scs@privat.dk med oplysninger om navn, adresse og mail. 

Vandrepokal

- Denne pokal er af gymnastikforeningen Oxbøl skænket til Blåvandshuk Idrætscenter i forbindelse med indvielsen den 17/1 1976.

- Det er foreningens tanke, at pokalens hvert år tildeles en idrætsudøver, en leder, et hold eller andre, som Blåvandshuk Idrætscentrets ledelse ønsker at hædre på grund af en særlig aktiv indsats for idrætten i Blåvandshuk (gl.) Kommune.
- Idrætscentrets ledelse kan hvert år i januar rette henvendelser til foreninger m.v., om at indstille emner.
- Det er foreningens ønske, at pokalen overrækkes hvert år ved Idrætscentrets generalforsamling i marts måned.

- Pokalens skal være evigt vandrende.
- Når modtageren navn(e) er indgraveret, opbevares pokalen igen på sin plads i Idrætscentret.

 Gymnastikforeningen Oxbøl

Modtagere

Følgende har modtaget Idrætscentrets vandrepokal.
 • 1976 Hans Jacobsen
 • 1977 Sofus Nielsen
 • 1978 Keld Bogø
 • 1979 Niels Jensen
 • 1980 Rita & Ejvind Thorlund Jepsen
 • 1981 Kaja Nielsen
 • 1982 Erling Larsen
 • 1983 Mette Jeppesen
 • 1984 Edel Kræn
 • 1985 Svend Poulsen
 • 1986 Karl-Verner Nielsen
 • 1987 Synnøve Bødker
 • 1988 Lene Faaborg
 • 1989 Hans Christiansen
 • 1990 Gerda Bonde
 • 1991 Carl J. Tøttrup
 • 1992 Anders Andersen
 • 1993 Ponyrytterne Blåvandshuk Rideklub
 • 1994 John Nielsen
 • 1995 Grete Iversen
 • 1996 Jørgen Jørgensen
 • 1997 Brian Fugleberg
 • 1998 Elly & Helge Nielsen
 • 1999 Håndværkerne Hal 2
 • 2000 Knud Wolgast
 • 2001 Vandpoloholdet
 • 2002 Svend Heldgaard
 • 2003 Inge Junghans
 • 2004 Niels Højbjerg Nielsen
 • 2005 Dorete Marbæk
 • 2006 Tove & Børge
 • 2007 Hanne Thuesen
 • 2008 Gunnar Plauborg
 • 2009 Lars Sørensen
 • 2010 Hans Mortensen & Georg Røn
 • 2011 Kristian Hansen
 • 2012 Annemette & Erik Sofus Jensen
 • 2013 Rikke Junker og Flemming Thorlund
 • 2014 Carsten "Post" Harborg
 • 2015 Ulla Sørensen
 • 2016 Marianne Hansen
 • 2017 Søren Hedegaard Andersen

Indstillingen 2016

BS&E vil gerne indstille Marianne Hansen til Blåvandshuk´s Idrætscenter`s vandrepokal.

Begrundelsen for indstillingen er at hun er et kæmpe aktiv for foreningen, Hun var med til at stifte foreningen, hun er aktiv i alle arrangementer som foreningen er med i og det er en fornøjelse at sidde i bestyrelse sammen med en som er så arrangeret.

Der er dog især 2 arrangementer hvor hun er noget særlig og hvor hun gør en kæmpe forskel i forhold til andre lignende arrangementer.

 Det er ved vores julefrokost hvor hun bl.a. står for pyntningen og som hun gør til UG med kryds og bolle.

Det andet arrangement hvor hun er hel suveræn, det er ved vores sportsfestival. Her laver hun et kæmpe arbejde i planlægningsperioden, hun står for alt med mad til de unge mennesker i hele ugen, hun hjælper med opvarmning og alle de steder der mangler en hånd. Men sidst, men ikke mindst og nok det mest vigtige: Hun fungere som reserve mor for ca. 120 børn i den uge, de ved alle at de altid kan komme til hende hvis der er noget galt og at de altid vil får hjælp der, hvis de har behov for det.

M.v.h.

Carsten Harborg

PS: Hun er også formand for gymnastikforeningen i Oxbøl og har i mange år været en af bærende kræfter i den lokale revy, så hun er en meget aktiv person som yder en kæmpe indsats for det frivillige foreningsliv her i området og som samtidig med prøver at give os alle sammen et godt smil ved at være med i den lokale revy.