NU ÅBNER ET FANTASTISK E-SPORTSCENTER I OKSBØL

med holdning til fagliglig, bevægelse og kost

E-SPORT ER STØRRE END FODBOLD
Fra at være et samlingspunkt for nørder og barnlige sjæle er computerspil nu blevet en international anerkendt sportsgren med holdinger til træning, kost og meget mere. Indenfor for meget kort tid har Blaavandshuk et E-Sport center med faciliteter på højt niveau.

En lille arbejdsgruppe har skabt de første tanker med hjælp fra erfarende e-sportsudøvre, idrætsorganisationer og centrets bestyrelsen. NU skal vi skabe fremtidens E-sport i Blåvandshuk.

ØKONOMI

Projektet har en økonomisk ramme på Kr. 387.000. Sponsorrammen udgør Kr. 167.000 og centret bidrager med den øvrige andel. Spred budskabet og hjælp os på vej med sponsorstøtten. 

BLIV SPONSOR

Stiftende Generalforsamling
TORSDAG D. 20. APRIL KL. 19.00

HVORDAN GÅR DET MED E-SPORT CENTRET?

Torsdag d. 30. marts 2017 blev der afholdt et info - og dialogmøde med 57 detlagere i centret. Projektet blev gennemgået og der var meget stor opbakning.

Næste step er stiftende generalforsamling torsdag d. 20. april 2017 Kl. 19.00 i Sportspark Blaavandshuk.

Der er god opbakning til at få bestyrelsen etableret, men alle bedes møde op. Det blever lærerigt og alle kan bidrage.....

FACEBOOK GRUPPE FOR E-SPORT BLAAVANDSHUK
Som aftalt på infomødet er der etableret en facebook gruppe, så status kan følges på arbejdet med etableringen. Gruppen er allerede meget stor. Husk at nviterer alle med. Gruppen ses her

Artikel / indlæg i pressen m.m.

Klik på nedenstående