FRIVILLIGE FORENINGER SOM TURISMEAKTØRER

Kom og deltag i en dialog aften, hvor vi prøver at se på vores foreningsmuligheder på en hel anden måde. Bo Villumsen arbejder på et Ph.D studie, hvor han ser på det tværsektiorielle mellem frivillige foreninger og turismedvirksomheder og gennemførelse af turismerettede aktiviteter. 

MØDET AFHOLDES ONSDAG D. 6. JUNI KL. 19.30
I SPB VÆKSTHUS VESTERGADE 9, OKSBØL.

Trods de gode naturoplevelser, så viser undersøgelser at kyst-og naturturister efterlyser aktviteter, som de kan deltage i mens de opholder sig på destinationen. 

Turistvirksomhederne har ekstertise i servicering af turister. Foreningerne er specialister i gennemførsel af aktivteter indenfor deres idrætsgren og kender lokalområdets faciliteter. 

​Projektet, Frivillige foreninger som turistaktører, skal forsøge at skabe bro mellem de to sektorer med henblik på at udnytte de indlejrede kompetencer.

​Projektet skal afprøve, hvorvidt der kan skabes samarbejde omkring udvikling og gennemførsel af turismerettede aktiviteter mellem turismevirksomheder, foreninger og faciliteter. Et samarbejde der gavner alle de implicerede parter. 

Vestkysten i Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune er trækplaster for turister og der er omkring 8 millioner overnatninger årligt i de to kommuner til sammen. Turisterne er fundamentet for virksomheder og arbejdspladser. 

Området er også karakteriseret ved et stærkt foreningsliv, der tilbyder et hav af aktiviteter til deres medlemmer. Foreningerne anvender både naturen, vejene, idrætshaller mv. som faciliteter og ramme for deres aktiviteter. Foreningslivet skaber indhold for kommunernes borger og kan være omdrejningspunkt for lokalsamfundet. 

SÅ KÆRE FORENINGER ELLER DEN FRIVILLIGE GRUPPE
​Tilmeld jer og kom forbi til en dialog omkring mulighederne for samspil. Men vigtigt er at i deltager og bidrager - alle input er vigtigt i forhold til vores fremtid, udvikling og samspil med de omgivelser som vi har. Alle er velkommen, men tilmeld jer ved at udfylde nedenstående. Så har vi en stol og kaffe klar...

Projektet løber fra april 2017 til maj 2020 og er opstået i et samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune.

Projektet gennemføres som en Ph.d., hvilket vil sige, at de analyser, som gennemføres, og de resultateer, som fremkommer som en del af projektet, har vidensakblig karakter. For at sikre det videnskabelige snit samarbejdes der med Syddansk Universitet, Institut for Sociologi, Miljø og- Erhvervsøkonomi.
Projektet støttes økonomisk af Landdisktrikspuljen. 

 

 

Yderligere oplysninger kontakt Ph.d. studerende Bo Villumsen - Tlf. 24 98 43 58 bovi@varde.dk eller bo.villumsen@rksk.dk

Teknisk arrangør af mødet
Peter Nielsen - Tlf. 51 90 37 25 peter@sportspark.dk